ANA SAYFA HAKKIMIZDA HİZMETLERİMİZ İLK BULUŞMA EDITORIAL ÜYELİK BASIN ODASI SIKÇA SORULAN SORULAR
 


MYMACCHIATO.COM ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

Mymacchiato.com'a üye olmak kaydıyla kişi, bu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve bütün hükümleri kabul ettiğini
ve onayladığını peşinen taahhüt eder.

 

Bu sözleşme;

İdealimaj Bilişim ve Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. , Sicil No: 4700582252 ve Mymacchiato.com'a üyelik başvurusu yapan kişi arasında akdedilmiştir.

 

Bu sözleşme kişinin üyelik için gerekli ödemeyi gerçekleştirdiği ve üye olduğu tarihten itibaren geçerlidir.

 

1. Genel

Mymacchiato.com, İdealimaj Bilişim ve Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.'nin ("Firma") sahip olduğu bir markadır ve Mymacchiato.com websitesi faaliyetleri İdealimaj Bilişim ve Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. tarafından yürütülür.

Mymacchiato.com üyeliği kişiye özeldir, başkalarına devredilemez. Üyenin işbu sözleşme ile sahip olduğu kullanım hakları sadece kendisine aittir, başkalarına devredilemez.

Mymacchiato.com'a üye olmak için 18 yaşından büyük olmak gereklidir. 18 yaşından küçük olduğu sonradan tespit edilen kullanıcıların üyeliği iptal edilir. Cinsel taciz, tecavüz, şiddet, cinsel istismar suçlarından ve bunlarla sınırlı olmamak üzere bilcümle herhangi bir suçtan yargılanan ya da hüküm giymiş kişiler Mymacchiato.com üyeliği için uygun adaylar değildir ve üyelik için başvurmaları tavsiye edilmez. Bu suçlardan yargılandığı sonradan tespit edilen kullanıcıların üyeliği iptal edilir. Üyeliği iptal edilen bu üyelerin  firmayı kendi iradeleri ile yanlış bilgilendirmeleri nedeni ile üyelik bedelleri iade edilmez.

Bütün üyelerden aktif olarak çalışma hayatı içinde bulunmaları koşulu aranır. Aktif çalışma hayatından kasıt düzenli bir iş ve gelirin teminidir. Üyeler üye olduktan sonra çalışmayı bırakırlarsa ya da iş değiştirme sürecinde çalışmaya ara verdikleri bir dönem içerisine girerlerse kullanıcı profillerini güncellemekle yükümlüdürler. Üyeler arasında eşleştirme için yapılan karşılıklı tekliflerde bir üye, diğer üyenin aktif çalışma hayatında olmadığını gerekçe göstererek tanışmak istemezse bu durum Mymacchiato.com'un sorumluluğunda değildir.

Mymacchiato.com üyeleri siteyle ve birbirleriyle olan ilişkilerinde Türkiye Cumhuriyeti'nde geçerli olan tüm yasalara uymakla yükümlüdür. Mymacchiato.com üyeleri ve kullanıcılar, siteyi kullanarak yasalar karşısında suç sayılan hiçbir fiili gerçekleştiremez, hukuka ve genel ahlaka aykırı davranamaz.

Sitede suç işlenmesi ve hukuka aykırı fiillerde bulunulması, gerçeğe aykırı beyanlar nedeni ile oluşabilecek sorunlar durumunda sorumluluk şahsidir. Kişilerin hareketlerinden doğan hukuki sorunlardan Mymacchiato.com sorumlu tutulamaz. Üye, söz konusu hizmeti hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek ve herhangi bir ad ve nam altında ihlal edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca Üye, başkalarının interneti kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlemlerde bulunamaz. Üye, yukarıda belirtilen kısıtlamalara uymayı kabul ve taahhüt eder.

 

2. Garanti

Mymacchiato.com, üyelerin sahip oldukları özellikleri ve eşleşmek istedikleri kişide aradıkları kriterleri değerlendirerek olabilecek en uygun eşleştirmeleri yapmakla yükümlüdür. Mymacchiato.com bu çerçevede rasyonel ve makul bir bakış açısına sahiptir. Mymacchiato.com eşleştirmelerde teklif edilen üyelerin birbirlerinin kriterleri ile tamamen ve/veya yüksek ölçüde uyumlu olmasını garanti edemez. Mymacchiato.com üyelerin karşılıklı olarak tanıştırılmasından sonra pozitif sonuç alınacağını ve iyi bir ilişki başlayacağını garanti edemez. Firmanın sorumluluğu üye veri tabanındaki en uygun üyeleri, üyelerin belirlediği kriterler doğrultusunda eşleştirmektir. Tüm üyeler üyelik koşulları ile birlikte bu durum kabul ve beyan eder.

 

3. Geçmiş Araştırması

Mymacchiato.com birinci sınıf eşleştirme hizmeti vermesi kapsamında üyeleri hakkında gerekli gördüğü bütün bilgilere dair araştırma yapabilir.

Üyeler gerekli görülen hallerde Mymacchiato.com'a istenilen bilgi ve evrakların ibrazı ile yükümlüdür. Mymacchiato.com üyeleri hakkında gerekli gördüğü hallerde kapsamlı bir araştırma yapabilir fakat kişilerin Mymacchiato.com hizmetlerini kullanmasından ötürü başına gelebilecek; mülkiyetin zarar görmesi, fiziksel yaralanma, duygusal stres vb. herhangi bir zarardan ve sair olumsuz herhangi bir durumdan Mymacchiato.com sorumlu değildir. Kişiler Mymacchiato.com'a kendi inisiyatiflerinde üye olurlar. Mymacchiato.com 3. kişilerin fiil ve hareketlerinden dolayı sorumlu değildir, üyeler işbu sözleşmeyi imzalayarak bu durumu bilir ve kabul ederler. Üyeler ile 3. kişiler arasından ortaya çıkabilecek herhangi bir ihtilafta Mymacchiato.com sorumlu ve ihtilafa taraf değildir, Mymacchiato.com'un bu nedenle herhangi bir zararının doğması halinde üye bu zararı derhal ve ilk talepte tazmin etmekle yükümlü olduğunu bilir. Mymacchiato.com aracılığı ile tanışan ve görüşen kişilerin kanunsuz, ahlakdışı, istenilmeyen davranışları nedeni ile maddi ve manevi zararın doğması halinde ilk talepte derhal nakden ve defaten bu zararı kişilerin tazmin etmesi gerekmektedir. Mymacchiato.com bu tür ihtilaflarda 3.kişi durumundadır ve husumet yönlendirilemez. Böyle bir durumda Mymacchiato.com'un ödeme yapması halinde sözleşmeye aykırı davranan kişiden, Mymacchiato.com bu zararın tazminini talep etme  hakkına sahiptir.

 

4. Medeni Hal

Bu sözleşmenin hükümlerini kabul eden üyeler; evli olmadıklarını, herhangi bir partner, eski ya da yeni eşleri ile birlikte yaşamadıklarını, 18 yaşından büyük olduklarını teyit etmiş olur. Medeni halinde değişiklik olan üyeler yeni medeni halleri hakkında derhal Mymacchiato.com'a bilgi vermekle yükümlüdür.

 

5. Kimlik ve Kişisel Bilgilerin Doğruluğu

Üyeler Mymacchiato.com'a verdikleri bilgilerin, fotoğraflar da dahil olmak üzere, doğru ve güncel (6aydan eski olmamalı) olmasından sorumludur. Üyeler vermiş oldukları bilgilerde bir değişiklik olması durumunda Mymacchiato.com'u derhal güncellemekle yükümlüdür. Üyelerin gerekli güncellemeleri yapmaması halinde doğabilecek herhangi bir zararın telafisinden üyeler mesul olacaktır.

 

6. Bilgi Kullanımı

Üyeler, kişisel bilgiler dışında, siteye gönderdikleri her türlü verinin kullanım hakkını Mymacchiato.com'a sınırsız ve süresiz olarak vermiş kabul edilir. Mymacchiato.com üyelerinin gönderdiği bu bilgileri üyelerin kişilik haklarına zarar vermemek koşuluyla kullanabilir. Mymacchiato.com, kişiye özel bilgileri, üyeler aksi yönde özel izin vermedikçe sadece istatistiki veri olarak kullanacağını taahhüt eder.

   

7. Üyelik Ücreti Koşulları

Üyeler Mymacchiato.com'un sunduğu hizmetler karşılığında kişisel üyelik sözleşmelerinde yer alan tutarı ödemekle yükümlüdür. Mymacchiato.com dönemsel üyelik ücretlerini belirleme, tespit etme ve değiştirme hakkına sahiptir. Üye, ücretini ödediği üyelik süresince yapılacak fiyat değişikliklerinden etkilenmeyecektir.

Üye, üyelik sözleşmesinde yer almayan herhangi başka bir hizmetin tedarik edilmesini talep etmesi durumunda ilgili hizmet bedelini derhal nakden ve defaten ödemekle yükümlü olduğunu, bu bedeli ödemeksizin talep ettiği ekstra hizmeti alamayacağını bilir.

Üye ücretlerinin ilan edilen Banka Hesap Numaralarına gönderilmesi esnasındaki tüm banka masrafları üye'ye aittir. Üyelik ücretinin eksik gönderilmesi durumunda üyelik başlatılmayacaktır. Üye, ücretini ödediği üyelik süresi sona ermeden, üyeliğini bitirerek, ödediği ücretin kısmen ve/veya tamamen iadesini talep etmeyeceğini peşinen kabul eder. Üyelik hallerinin sonradan değişmesi, üyelik sırasından verilmeyen bir beyan ile koşulların değişmesi durumları dahi olmak üzere başta mevcut olmayan herhangi bir durum nedeni ile üyelik bedelinin iadesinin mümkün olmadığını üye bilir. Üye ekstra bir hizmet talep etmesi halinde bu bedeli peşinen ödemeden hizmeti tamamen veya kısmen alamayacağını bilir.

 

8. Üyelik Sonlandırma

Mymacchiato.com, gerekli görülen hallerde, kasıtlı olarak üyelik sözleşmesinde yer alan kuralları ihlal ettiğini tespit ettiği kişilerin üyeliklerini para iadesi yapmadan ve herhangi bir bildirimde bulunmaksızın sonlandırma hakkına sahiptir. Mymacchiato.com'un sunduğu servise zarar veren, Mymacchiato.com kullanıcılarına zarar veren ve kullanıcıları taciz eden, rahatsızlık veren ya da rahatsızlık vereceği düşünülen kişilerin üyelikleri para iadesi yapılmaksızın sonlandırılır.

Mymacchiato.com üyeliği diğer üyelerin profillerinin gizliliğine saygı duyulmasını gerektirir. Üyeler diğer üyelere dair edindikleri isim, numara, e-posta ve benzeri bilgilerin kişiye özel, saygı duyulması gereken mahrem bilgiler olduğunu kabul edip bu bilgileri başka kişilere ifşa etmeyeceklerini peşinen kabul eder. Diğer üyelere dair özel bilgileri üyelerin bilgisi ve isteği dışında çeşitli platformlarda paylaşan ve kamuya ifşa eden kişilerin üyelikleri para iadesi yapılmaksızın derhal sonlandırılır.

Mymacchiato.com yaptığı araştırmalar sonucunda vermiş olduğu bilgilerin doğruluğundan tatmin ve emin olmadığı kişilerin üyelik başvurusunu reddetme hakkına sahiptir.

 

9. Üyelik Sözleşmesi

Mymacchiato.com üyeliği 12 ay süre ile geçerli olup bu süre zarfında minimum 2 maksimum 8 eşleştime yapılacağı garantisi verilir, üyelik başlangıcından sonra para iadesi yapılmaz. Üye, firma tarafından minimum eşleştirme yapılması halinde daha fazla eşleştirme yapılması hususunda firmanın en iyi gayreti göstereceğini ancak daha fazla eşleştirme yapmak zorunda olmadığını bilir.

Üyeler Mymacchiato.com'a yazılı olarak cevap verme ve diğer üyelerle ayarlanacak olan görüşmeler için uygun oldukları tarihleri yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler. Üyeler websitesindeki hesaplarında yer alan geri bildirim bölümünde güncel durumlarına dair bilgilendirme yapmakla yükümlüdür. Eşleştirmeler için uygun ve istekli oldukları konusunda Mymacchiato.com'u bilgilendirmek üyelerin sorumluluğundadır. Üyelerin arasında gerçekleşen, Mymacchiato.com tarafından organize edilen görüşmelerden olumlu netice alınması, kişilerin birbirini beğenmesi ve tatmin edici duygusal bir ilişkinin başlaması Mymacchiato.com tarafından garanti edilemez.

Her yeni üye Mymacchiato.com'un eşleştirmeler için kullandığı üye veri tabanına eklenir ve Mymacchiato.com bünyesinde çalışan personel tarafından birbiri ile en çok uyum gösteren üyeler eşleştirilir.

Üyeler, eşleştirilmeleri uygun görülen diğer üyeler hakkında e-posta yolu ile bilgilendirilir. Üyeler gelen e-posta'lara 2 gün içerisinde cevap vermekle yükümlüdür. Kendisine ulaşılamayan ve cevap alınamayan üyelerin üyeliği iptal edilir. Mymacchiato.com tarafından üyelere teklif edilen her üye profili, üyeler arasında karşılıklı görüşme/tanışma gerçekleşmesinden bağımsız olarak eşleştirme yapılmış olarak sayılır. Üyelerin fikir değişikliği yaparak organize edilen görüşmeye gitmekten vazgeçmesi, görüşmeye geç kalması, görüşmeye herhangi bir sebeple haklı sebep bile olsa iştirak edememesi hallerinde tekrar görüşme ayarlanmayacağını bilir, ayrıca başka kaynaklar aracılığı ile üyeler haricinde biri ile ilişkiye başlaması ve bu yüzden teklif edilen adayı değerlendirmek istememesi vb. herhangi bir sebepten ötürü kişilerin önerilen üye profili ile tanışmak istememesi Mymacchiato.com için bağlayıcı değildir. Mymacchiato.com üyelerine, eşleştirilmeleri uygun görülen diğer üyeler hakkında e-posta yolu ile bilgilendirme yaparak sorumluluğunu yerine getirmiş olur. Üyelerin herhangi bir sebepten ötürü önerilen üye profilleri ile görüşmemesi ya da görüşememesi Mymacchiato.com için bağlayıcı değildir.

 

10. Üyelik İşlemleri

Üye Mymacchiato.com websitesine kayıt olma aşamasında kendi kullanıcı adını belirler ve şifre oluşturur. Üyelerin Mymacchiato.com websitesinde giriş yapmak için kullandığı kullanıcı adı ve şifre kişiye özeldir, başka kişiler ile paylaşılmamalıdır. Üye, şifrenin başkaları tarafından ele geçirilmesi, şifre gizliliğini koruyamaması hallerinde tüm sorumluluğun bizatihi kendisine ait olduğunu Firmanın bu nedenle herhangi bir sorumluluğu olmayacağını bilir.

 

11. Sorumluluklar

Teknik zorunluluklardan, bakım veya yenileme işlemlerinden, telefon şebekesinden, servis sağlayıcıdan ve elektrik kesintilerinden dolayı hizmetin verilmesinde yaşanabilecek aksaklıklardan Mymacchiato.com sorumlu tutulamaz. Mymacchiato.com verilen hizmetin kesintisiz olarak sağlanması için azami çabayı sarfedecektir, ancak, bu çabaya rağmen önlenemeyen arızalardan dolayı hizmetin sağlanamamasından dolayı üye Mymacchiato.com'u sorumlu tutmayacağını ve bir hak veya tazminat talep etmemeyi peşinen kabul eder.

Mymacchiato.com üyeyle tüm yazışmalarını üye olunurken aldığı e-posta adresi vasıtası ile yapar. Mymacchiato.com'a verilen e-postanın yanlışlığından, geçersizliğinden veya başkasına ait oluşundan doğabilecek zararlardan Mymacchiato.com sorumlu tutulamaz.

Ödeme işlemleri sırasında iletişim ve enerji hatlarında oluşacak kesinti ve arızalardan, ilgili bankaların altyapısındaki sorunlardan dolayı oluşabilecek aksaklık ve hatalardan dolayı Mymacchiato.com sorumlu tutulamaz.

Üyeler, Mymacchiato.com'un sunduğu servisi kullanmaları sonucunda başlarına gelebilecek maddi veya manevi zarardan, anlaşmazlıklar durumunda açılabilecek davalardan Mymacchiato.com'un sorumlu olmadığını peşinen kabul eder.

Üye, tüm uyuşmazlıklarda Mymacchiato.com'un defter, kayıt, bilgisayar kayıt ve çıktılarının, elektronik haberleşmelerin (e -posta) geçerli, bağlayıcı kesin ve münhasır delil olacağını, bunlara karşı tüm itiraz ve def'i haklarından ve dava halinde bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif haklarından peşinen feragat ettiğini kabul eder.

Üye, site ile olan iletişiminde kullandığı tüm metinlerde (e-postalarda, fakslarda veya mektuplarda) kredi kartı bilgilerini yazmamalıdır. Bu tip metinlerin ilgisiz kişiler tarafından görülemeyeceği garanti edilemez. Bu sebeple uğranılacak zararlardan Mymacchiato.com sorumlu tutulamaz.

Mymacchiato.com bu sözleşme üzerinde değişiklik yapma yetkisine sahiptir. Değişiklikler sözleşmenin bulunduğu internet sayfasında ilan edilir.

 

GİZLİLİK POLİTİKASI: Mymacchiato.com bu sözleşmede yer alan kullanım koşullarına ek olarak Mymacchiato.com websitesinde yer alan gizlilik politikası sözleşmesine uygun çalışmayı taahhüt eder.

UYARI: Üyeler Mymacchiato.com websitesine giriş yaparken kullandıkları bilgisayar ve internet erişim ağının virüs içermemesinden ve güvenli olmasından kendileri sorumludur. Üyenin Mymacchiato.com'a veya Mymacchiato.com websitesi içinde verilen başka bir bağlantıya erişimi esnasında bilgisayarında oluşabilecek hasardan Mymacchiato.com sorumlu değildir.

 

12. Yükümlülük Kuralları

Mymacchiato.com üyelerine birinci sınıf eşleştirme servisi vermek için çalışmaktadır. Üyelik sürecinde üyelerin verilen hizmetten memnun kalması ve en iyi sonucu alması adına aşağıda üyelerden nasıl bir katılım beklendiği ve aynı şekilde Mymacchiato.com'un nasıl bir servis vermeyi taahhüt ettiği açıklanmıştır.

 

Hizmetlerimiz

1. Kişiye özel ilişki danışmanlığı: Her yeni üye kendisi ile kişisel olarak ilgilenecek bir ilişki danışmanına sahip olur. İlişki danışmanlarının öncelikli görevi üyeler arasında eşleştirmeleri yapmak, onları bu eşleştirmelerden haberdar etmek, tanışma ve buluşmaları sağlamaktır. Bu sürecin sağlıklı yürümesi ve sonuca ulaşması üyelerin katılımı ile şekillenmektedir. İlişki danışmanları, üyelerin kafasında oluşabilecek her türlü konu ve soruda kendilerine yardımcı olmakla görevlidir. Ancak bu yükümlülük çerçevesinde ilişki danışmanlarının her türlü konuda tavsiye vermesi ve sorunları çözüme ulaştırması beklenemez.

2. Tanıştırma servisi: 12 aylık üyelik süresince üyelere minimum 2 maksimum 8 kişi ile eşleştirilecekleri garantisi verilir. Eşleştirmeden kasıt üyelerin uygun profiller hakkında e-posta yolu ile bilgilendirilmesidir. Üyeler 12 aylık süreçte profillerini güncel tutmakla ve her profil teklifinden sonra Mymacchiato.com websitesinde bulunan hesaplarına girip geri bildirim bölümünü güncellemekle yükümlüdür.

3. Sözleşme bitimi: Üyelik sözleşmesi 12 ay sonunda ya da 12 ay dolmadığı halde üyeye 8 farklı profil teklif edilmesinin sonucunda biter.

4. Hesap aktivasyonu: Üyelik hesabını herhangi bir sebepten ötürü pasife almış ve yeni bir eşleştirme yapılmasını istemeyen bir üye, üyelik hesabını üyelik sözleşmesinin bitimine 40 iş gününden az bir süre kala tekrar aktif hale getirirse kendisi için yeni bir eşleştirme yapılacağının garantisi verilemez.

5. Faturalandırma: Ücret karşılığında açılan her üyelik için Mymacchiato.com tarafından ilgili kanunlara uygun olarak fatura kesilir.

6. Para iadesi: Mymacchiato.com'un sözleşmede yer alan hükümleri yerine getirmekte yetersiz kaldığı durumlar haricinde hiçbir koşul altında üyelik ücreti kısmen ya da tamamen iade edilmez. Ücretli üyeliklerde üyenin kendi isteğiyle üyelikten ayrılması veya kanunlara, genel ahlaka ve sözleşme hükümlerine aykırı davranış sebebiyle üyelikten atılması hallerinde üyelik ücreti kısmen ya da tamamen iade edilmez.

 

Üyelerin sorumlulukları

1. Doğruluk ve dürüstlük: Üyeler Mymacchiato.com'a verdikleri bilgilerin, fotoğraflar da dahil olmak üzere, doğru ve güncel olmasından sorumludur. Üyelerin profillerini oluştururken kullandıkları fotoğraflar ilişki danışmanları tarafından onaylanmalıdır. Gerekli görülen hallerde bu fotoğrafların yenisi ile değiştirilmesi istenilebilir. Üyeler vermiş oldukları bilgilerde bir değişiklik olması durumunda Mymacchiato.com'u derhal güncellemekle yükümlüdür. Üye, Mymacchiato.com'a başvuru aşamasında verdiği bütün bilgilerin doğruluğunu teyit etmektedir. Beyan edilen iş, adres, kimlik vb. bilgilerin doğruluğundan yalnızca üye sorumludur. Yanlış, hatalı, eksik bilgi veren ve aldatma maksatlı davrandığı tespit edilen kişilerin üyeliği para iadesi yapılmaksızın iptal edilir.

2. Saygı: İlişki danışmanları Mymacchiato.com üyelerinin memnuniyeti için üye profillerindeki bilgiler ve ellerindeki diğer datalar dahilinde azami gayrette çalışmaktadır. Ancak yapılan eşleştirmelerden olumlu netice alınamaması, kişilerin tanışma esnasında birbirini beğenmemesi ve istenilen duygusal ilişkinin elde edilememesi durumlarında, ilişki danışmanlarını suçlayıcı bir şekilde davranan; nezaketsiz, kaba ve ya çirkin ithamlarda bulunan, bu davranışını sözlü ya da yazılı taciz yolu ile gerçekleştiren üyelere hoşgörü gösterilmesi mümkün değildir ve bu kişilerin üyeliklerine para iadesi yapılmaksızın son verilir.

3. Katılımcı olmak: Mymacchiato.com, üyelerinin aradıkları ideal partneri ve ilişkiyi bulmaları adına azami gayret gösterir ancak üyelerin istedikleri sonuca ulaşabilmeleri için kendilerinin de istekli olması, gayret göstermesi ve katılımcı olması şarttır. Üyeler Mymacchiato.com çerçevesinde organize edilen tanışmalarda mantık çerçevesinde hareket etmeli, gündelik hayatta kabul gören şekilde makul davranışlar içerisinde olmalı, beklentilerinde gerçekçi olmalıdır. İlk buluşmada aşırı alkol tüketimi yapmak veya cinsel ilişkiye girmek tavsiye edilen davranış biçimi değildir.

4. Nezaket: Üyeler Mymacchiato.com personeli ve diğer Mymacchiato.com üyeleri ile yaptıkları bütün görüşmelerde nezaket kuralları çerçevesinde davranmakla yükümlüdür. Mymacchiato.com personeli ile olan iletişiminde sözlü, yazılı ve ya fiziksel olarak agresif tutum içerisinde olan veya nezaketsiz tavırlar içerisinde olduğu düşünülen üyelere hoşgörü gösterilmez ve üyeliklerine para iadesi yapılmaksızın derhal son verilir. Mymacchiato.com üyelerin negatif, agresif ve gerçeklik dışı davranış, tutum ve isteklerine tolerans göstermez.

 

13. Yargı Hakkı ve Delil Sözleşmesi

Mymacchiato.com websitesi tarafından verilen hizmetler Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Bu sözleşmenin yorumunda ve işbu sözleşme sebebi ile ortaya çıkacak olan tüm uyuşmazlıklarda İstanbul (Merkez) mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olup, Türk hukuku uygulanır. Taraflar işbu sözleşme ve uygulamasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümlenmesinde Mymacchiato.com defter ve kayıtları ile, bilgisayar kayıtlarının, taraflar arasında gönderilen e-postaların, faks ve fotokopinin geçerli olduğunu, bu gönderi ve iletilerin H.M.K.193 maddesi anlamında muteber, bağlayıcı, münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, kabul ve beyan ederler.

 

İstanbul - Türkiye

 

  
Ana Sayfa  | Gizlilik Politikamız  | Üyelik Sözleşmesi  | Şifremi Unuttum | Sıkça Sorulan Sorular | Bize Ulaşın | English